85% cursisten Aventus slaagt voor inburgering

Van de ruim 700 nieuwkomers die jaarlijks bij Aventus een inburgeringscursus volgen, slaagt 85% voor het inburgeringsexamen. Kwalitatief goed onderwijs, intensieve begeleiding en ervaren en gekwalificeerde docenten zijn hier debet aan. Sectordirecteur Martine van Tilburg: “Inburgeren hoort thuis op een ROC. Daar komen leren en werken samen.”
 
De uitstekende slagingspercentages van de cursisten van Aventus staan haaks op de cijfers in het recent verschenen rapport ‘Inburgering – Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013’ van de Rekenkamer. Uit dit rapport blijkt dat het aantal mensen dat een inburgeringsexamen heeft gehaald sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet gehalveerd is. Slechts 39% van de nieuwkomers slaagt sindsdien voor het examen.
 
Kwaliteit
Aventus onderschrijft de bevindingen uit het rapport van de Rekenkamer, maar niet de conclusies die daar in de media aan worden verbonden. De slagingspercentages van de cursisten van Aventus blijven onverminderd hoog. Aventus is al jaren in het bezit van het keurmerk dat wordt uitgegeven door Blik op Werk en scoort daarbij steevast een 8 op het onderdeel cursisttevredenheid. Teammanager Volwasseneneducatie Dieneke Nijenhuis: “Kwalitatief goed onderwijs, goede begeleiding, het werken met ervaren en gekwalificeerde docenten en het aanbieden van inburgeringstrajecten op verschillende niveaus vergroot de kans op slagen.”
 
Samenwerking gemeenten en bedrijfsleven
Aventus werkt op diverse gebieden samen met de gemeenten en bedrijven in de regio om nieuwkomers een goede kans te geven op een toekomst in de Stedendriehoek. Nijenhuis: “Zo bieden we combinatietrajecten inburgering en een beroepsopleiding aan, want met alleen inburgeren ben je er niet. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben deze combinatietrajecten omarmd.” Samenwerking is echter niet hetzelfde als het teruggeven van de regie aan de gemeente, zoals naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer geopperd wordt. Nijenhuis: “Het leren van de taal is afhankelijk van de kwaliteit van de school, de lessen en van dagelijkse, gespecialiseerde begeleiding, niet van wie de regie heeft.”
 
Focus op de combinatie van inburgering en werk
Martine van Tilburg: “Nieuwkomers kiezen steeds vaker zelf voor een inburgeringstraject op een ROC omdat ze de mogelijkheden van beroepskwalificerend onderwijs zien. Inburgering moet gericht zijn op werk en hoort daarom thuis op een ROC: de plek waar leren en werken samenkomt. Hiervoor  hebben we onlangs de basis gelegd voor een nauwe samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, ROC en de nieuwkomers zelf. De kracht zit in het samenwerken, niet in het schuiven met budgetten of het wegnemen van de eigen verantwoordelijkheid bij nieuwkomers. Met formeel onderwijs ondersteunen we die eigen verantwoordelijkheid.