Innoveren. Keuzedeel Voorbereiding hbo

Collega Kees Koning vertelt…

Kees Koning is docent bij de het team Commercieel te Deventer. Zijn studenten stromen voor een belangrijk deel door naar het hbo. Met wisselend succes voor de mbo’ers. ‘Het steekt me dat onze studenten het best lastig hebben op het hbo en een hoger uitvalpercentage laten zien dan de studenten met een havodiploma.’  Terwijl dat volgens hem niet nodig is. ‘Kijk, de excellente mbo-student die red het wel, maar er zijn veel mbo’ers die een extra steuntje kunnen gebruiken bij de overgang naar het hbo.’

First Year Experiences

Het afgelopen jaar hebben hij en zijn collega’s daarom een nieuw keuzedeel Voorbereiding op het hbo ontwikkeld. Koning had de rol van Teacher Leader en was projectleider van het ontwikkelproces. Het creëren van First Year Experiences was een belangrijk uitgangspunt voor het keuzedeel. Hoe is het nu om op het hbo te studeren? Koning legt uit ‘De studenten leren het meeste door het zelf te ervaren. Tijdens het keuzedeel volgden ze colleges, moesten ze een probleemstelling uitwerken voor een plan van aanpak, een presentatie houden en een toets doen. Allemaal op hbo-niveau. Begeleid en beoordeeld door hbo-docenten. In het Saxion-gebouw. Ze ervaarden aan den lijve wat een hbo-studie van je vraagt aan skills.’ Daarnaast zijn er continu reflectiemomenten geweest over het eigen leerproces en keuzes. ‘We willen dat ze bewuster hun hbo-studie uitkiezen, beter weten wat bij hen past en beter kunnen inschatten of ze hbo-vaardig zijn.’

Coaches vanuit het hbo

Een uniek onderdeel van het keuzedeel is dat er hbo-studenten als coach beschikbaar zijn voor de mbo’ers. De coaches komen uit het Skills Coach project van Saxion (waarin Saxion samenwerkt met ROC van Twente en Aventus). Zij legden hen uit hoe het werkt op een hbo en gaven praktische tips. Over het gebouw, over bronvermelding bij een verslag, over contacturen. ‘Dit coachen gaat niet vanzelf. We moeten daarom volgend jaar dit onderdeel beter structureren.  Bijvoorbeeld in de vorm van samenwerkingsopdrachten of reflectievragen waar ze samen mee aan de slag moeten gaan.’

In coproductie met Saxion

‘Het is heel waardevol dat we als docenten vanuit het mbo en hbo zo samenwerken in dit keuzedeel. We zijn al jarenlang buren, maar nu zijn we echte buren. Die elkaar weten te vinden op vakinhoud en begeleiding. Daarbij is het ook belangrijk dat we gaan volgen wat het effect is van dit keuzedeel. Gaan onze studenten het beter doen? Zijn ze succesvoller op het hbo? Een lector van Saxion Hogeschool, Geertje Tonnaer gaat dit 2 jaar lang monitoren. ‘En wij volgen dit natuurlijk ook op de voet, want dit geeft ons weer input hoe we het keuzedeel kunnen verbeteren,’ aldus Koning.

De eerste lichting mbo'ers van het keuzedeel 'Voorbereiding hbo'