Aventus als werkgever

Aventus verzorgt goed middelbaar beroepsonderwijs. We maken deel uit van en staan in verbinding met de lokale en regionale gemeenschap. Daarnaast vormen de medewerkers, studenten en cursisten van Aventus met elkaar een gemeenschap op zich.

Ons beroepsonderwijs is persoonsgericht en praktijkgericht. In een contextrijke leeromgeving ontwikkelen wij samen met studenten en cursisten hun talenten. Het uiteindelijke doel is om hen een mooie toekomst te bieden op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Als medewerker kun jij, met enthousiasme en gedrevenheid, een bijdrage leveren aan het realiseren van een zo goed mogelijk resultaat voor alle studenten.

Aventus is, net als de wereld om haar heen, continu in beweging. Voor onze medewerkers dé uitgelezen kans zich bezig te houden met nieuwe ontwikkelingen. Innoveren is een sleutelwoord. Dat brengen we in de praktijk door medewerkers op een vernieuwende manier te betrekken bij het Aventus van nu en de toekomst. Aventus maken we samen. Zo spelen medewerkers een prominente rol bij het vormgeven van de strategie van Aventus voor de komende jaren. 

Arbeidsvoorwaarden

Een inspirerende, uitdagende werkomgeving draagt bij aan het plezier in je werk en daarmee met mooie resultaten. Daarom proberen we met onze arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden optimaal aan te sluiten bij de wensen van medewerkers.

Aventus is een mbo-instelling en valt onder de cao-mbo. In deze cao zijn het salaris en een aantal andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden opgenomen zoals een vaste eindejaarsuitkering,  tegemoetkoming ziektekosten en pensioenregeling bij ABP. Daarnaast bieden we medewerkers ook Aventus specifieke arbeidsvoorwaarden die jaarlijks (in overleg met de vakbonden) worden vastgesteld, zoals volledige reiskostenvergoeding o.b.v. OV en een vakantieregeling met de optie om te sparen voor extra vakantiedagen.

We geloven dat er meer is dan de goede financiële beloning die we vanzelfsprekend bieden. We zijn een ontwikkelgerichte organisatie en willen onze medewerkers inspireren en stimuleren zich persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen. We bieden een prettige werkomgeving die hiervoor een goede basis vormt.

De Aventus Academie biedt medewerkers in alle verschillende functies en bedrijfsonderdelen kansen om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. In overleg met je manager kun je je eigen pad aan opleiding en ontwikkeling kiezen. Welk opleidingstraject je kiest hangt af van je individuele wensen en behoeftes, en eventueel de vereisten voor je functie.

Diversiteit

Een gebalanceerd medewerkersbestand zorgt dat wij als organisatie flexibel en creatief in kunnen spelen op de uitdagingen waarvoor we staan. We waarderen onze medewerkers om hun talenten. Of je jong of oud bent, man of vrouw, autochtoon of allochtoon, gelovig of niet, of een arbeidshandicap hebt, Aventus biedt jou een fijne werkomgeving en alle mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Loopbaan 

Natuurlijk ben je welkom om bij ons te solliciteren naar een nieuwe baan. We hebben regelmatig vacatures. Maar er is meer. Met alle opleidingen, afdelingen en specialisaties die we in huis hebben, is er volop mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen en uitdagen door eens over de grenzen van je functie te kijken naar een tijdelijke of vaste overstap binnen Aventus. Voor ons waardevol om medewerkers aan ons te blijven verbinden en hen de mogelijkheid te bieden vanaf dag één niet te kiezen voor een baan, maar voor een loopbaan.