Van vo naar Aventus Lyceum

Zit er op uw school een 16- of 17-jarige leerling die vastloopt in de klas? Of die door gezondheidsproblemen, topsport, andere activiteiten of omstandigheden een aangepast lesprogramma nodig heeft? Aventus Lyceum in Apeldoorn en Deventer helpt. U kunt uw leerlingen met een gerust hart aan ons uitbesteden.

Vo-diploma via VAVO

Voor deze leerling vindt u bij ons het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, kortweg vavo. Grootste voordeel van onze vavo? Uw leerling werkt in zijn eigen tempo aan zijn diploma voor de mavo (vmbo-tl), havo of het vwo. Langzamer, sneller of via een deeltijdstudie, precies zoals bij úw leerling past.
 

Uitbesteding

Als een leerling op 1 oktober van het schooljaar nog geen 18 jaar is, dan kan hij/zij alleen met een uitbesteding worden ingeschreven (zie de informatie van de overheid). De vo-school is niet verplicht hieraan mee te werken. Deze regeling is in het leven geroepen om minderjarige gezakten de kans te bieden om deeltijd op het vavo de opleiding af te ronden. Daarnaast is het ook geschikt om minderjarige leerlingen die vastlopen op het vavo verder te laten studeren. In het convenant dat de vo-school en Aventus sluiten wordt afgesproken dat circa 5% van de rijksbijdrage voor de vo-school is en de overige 95% naar het Aventus Lyceum gaat. Vo-scholen mogen ook geslaagde leerlingen uitbesteden die een hoger niveau willen doen, mits de vo-school dat hogere niveau ook zelf aanbiedt. Het praktijkonderwijs, vso, aoc en het mbo kunnen niet uitbesteden.

Een uitbestede leerling dient voor de intake het uitbestedingsformulier te laten invullen en ondertekenen door een bevoegd persoon van zijn/haar vo-school en dat ingevulde formulier mee te nemen naar de intake.  

Bijzondere trajecten

Het septembertraject

Via dit traject kun je, onder bepaalde voorwaarden, vóór 1 oktober je diploma halen en dus alsnog starten met een vervolgopleiding. Leerlingen die via dit traject voldoen aan de slaagregeling 2020-2021 ontvangen halverwege september een diploma.

Toelatingseisen septembertraject:

 • Let op: de precieze invulling van het septembertraject is nog niet bekend, omdat wij wachten op berichtgeving van het ministerie, o.a. over de status van de rekentoets en de gevolgen van de corona-maatregelen. 
 • Het septembertraject is alleen toegankelijk voor leerlingen die in 2019-2020 (of eerder) examen hebben gedaan (mavo/vmbo-tl, havo of vwo), maar gezakt zijn.
 • Het septembertraject is toegankelijk voor 18-plussers. Ben je 16 of 17 jaar? Dan kun je deelnemen aan dit traject door middel van een uitbesteding. In alle gevallen betaal je als leerling zelf het examengeld.
 • Ben je gezakt omdat je combinatiecijfer te laag is? Dan kun je via het septembertraject je cijfer voor Maatschappijleer ophogen. Je moet hier dan zelfstandig in de zomervakantie mee aan de slag gaan. Je kan in het septembertraject NIET het profielwerkstuk verbeteren. 
 • Ben je gezakt voor de havo of het vwo, maar voldoe je wel aan de zak-slaagregeling voor de mavo of de havo als je één vak laat vallen? Dan kun je via het septembertraject alsnog je diploma halen. Bijvoorbeeld: je hebt vwo gedaan, maar hebt drie vijven behaald voor Wiskunde A, Economie en Frans. In dat geval kun je een havo-diploma behalen door Frans te laten vallen. Daarmee voldoe je aan de zak-slaagregeling voor een volwaardig havo-diploma.
 • Ben je voor het tweede jaar gezakt? Dan kunnen we via het septembertraject de cijferlijsten van beide jaren combineren tot één lijst, waarmee je dan misschien wel voldoet aan de slaagregeling. Per vak nemen we dan het hoogste SE en CE resultaat van één van beide jaren. Let op: van het schooljaar 2019-2020 nemen we uiteraard alleen het SE resultaat over (er is geen CE). Van de schooljaren daarvoor nemen we wél het SE en CE resultaat over.
 • Afgezien van leerlingen die maatschappijleer bij ons afronden, moeten leerlingen een schrijfopdracht in het kader van het profielwerkstuk maken om gediplomeerd te kunnen worden. 
 • Leerlingen die examen hebben gedaan in het jaar 2019-2020, hoeven in het schooljaar 2020-2021 NIET te voldoen aan de 5,5-regel, dit geldt dus ook voor leerlingen in het septembertraject. 
 • Het examengeld is voor alle leerlingen (ook voor uitbestede leerlingen) € 350. 

Voor meer info en aanmelden septembertraject ga naar https://www.aventus.nl/septembertraject-alsnog-slagen 

Het VAVO-HO traject

Het VAVO-HO traject is een traject van Saxion (Deventer, Enschede) waarbij een leerling zonder diploma toch alvast mag beginnen met een hbo-opleiding. De toelatingseisen voor dit traject worden bepaald door Saxion. Die zijn op dit moment:

 • De leerling is maximaal 1 keer gezakt.
 • De leerling is gezakt op maximaal 1 vak, met 1 punt te kort. Hij/zij heeft bijvoorbeeld drie vijven en twee zevens.
 • De leerling mag 1 of 2 vakken bij ons volgen en ondertussen een hbo opleiding volgen.
 • Voor het Aventus Lyceum gelden geen aanvullende eisen, naast de al bestaande toelatingseisen die wij hebben.
 • De leerling krijgt geen studiefinanciering en ov-kaart, omdat het officieel geen student is op het Saxion, maar een cursist. De leerling heeft wel recht op scholieren tegemoetkoming, omdat het een leerling bij ons is. Aanmelden voor dit traject moet zowel bij Saxion gebeuren (daar geldt een speciaal aanmeld-traject voor) als bij Aventus (bij ons geldt de reguliere inschrijfprocedure).