Voorbereiding voor 3de-jaars: OpZicht

De OpZicht-dagen bij Aventus in Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn bestemd voor derdejaars leerlingen van alle vo-scholen uit de Stedendriehoek van de volgende leerwegen:

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • gemengde leerweg
 • theoretische leerweg (mavo)

Tijdens OpZicht staat het kennismaken met het mbo, de opleidingsrichting en het beroep centraal. Actief en praktisch. Het aanbod vanuit Aventus is divers.

Uw leerlingen kunnen lessen volgen, opdrachten maken uit de beroepspraktijk, een bedrijf bezoeken en vragen stellen aan huidige studenten en docenten over de opleiding. Zo kunnen ze een betere keuze maken voor hun vervolgopleiding.

Waarom OpZicht?

De leerlingen die deelnemen aan OpZicht kunnen:

 • kennismaken met beroepen waarvoor ze een opleiding kunnen kiezen 
 • kennismaken met opleidingen om te ontdekken welke opleiding past bij hun interesse
 • eigen wensen en talenten beter leren kennen
 • makkelijker hun sectorkeuze maken aan het eind van leerjaar 3
 • kennismaken met de manier van lesgeven in het beroepsonderwijs
 • sfeer proeven bij het mbo en de beroepsopleiding

Wanneer?

OpZicht data 2020:

 • woensdag 12 februari
 • dinsdag 10 maart
 • donderdag 9 april (deze dag gaat niet door vanwege het Coronavirus)