FAQ’s coronavirus

Aventus krijgt veel vragen over het coronavirus en hoe wij hier als onderwijsinstelling mee omgaan. Aventus volgt de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Aventus-specifieke vragen zijn hieronder beantwoord.

Algemeen

Hoe volgt Aventus de actuele ontwikkelingen?

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen op de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden verder contact met de gemeentes en de regionale GGD. En specifiek voor het onderwijs met het betreffende ministerie en de MBO Raad. 

Belangrijke websites:

Gaan lessen door?

We gebruiken op dit moment een zogenaamde coronarooster. Uiteraard doen we er alles aan om dit op een veilige manier te laten gebeuren. Zoals het houden aan de 1,5 meter afstand, looproutes, hoeveelheid studenten in de klassen en de overige maatregelen die te maken hebben met de 1,5 meter maatregel. Spreek elkaar waar nodig ook aan op het naleven van de maatregelen.

Let op: een goede aan- en afwezigheidsregistratie blijft noodzakelijk.

Wat gaat er op locatie door

 • Praktijklessen in onze praktijklokalen en op externe locaties.
 • Examens, toetsen en tentamens voor alle studenten die dit betreft (ook examenleerlingen vavo), waar nodig op externe locaties.
 • Fysieke onderwijsactiviteiten en begeleiding voor kwetsbare studenten.
 • Entree- en IDK-studenten volgen lessen op locatie.
 • Ruimte voor studenten die thuis geen goede studie- of leerplek hebben.
 • Ruimte voor studenten met ouders in vitale beroepen.

Kunnen studenten van ouders met vitale beroepen opgevangen worden bij Aventus?

Studenten die vanwege het werk van hun ouder(s) in een vitaal beroep opvang op school nodig hebben kunnen dit aangeven bij hun ltb’er.

Aankomende studenten

Ik heb als aankomend student afspraken staan bij Aventus. Gaan die door?

Alle testdagen, kennismakingsgesprekken en welkomstdagen gaan voorlopig NIET fysiek door. Je ontvangt hierover nader bericht als je hiervoor reeds een afspraak had staan en wellicht wordt een deel van deze afspraken omgezet naar een telefonische afspraak. Ook word je geïnformeerd over andere mogelijkheden zoals een livestream. Zodra fysieke momenten weer mogelijk zijn ontvang je hiervoor een uitnodiging. 

Hoe kan ik een studiekeuzeadviesgesprek inplannen?

Heb jij je nog niet aangemeld voor een opleiding en hulp nodig bij jouw studiekeuze? Dan kun je gebruik maken van een studiekeuzeadviesgesprek op afstand. Je kunt je vragen mailen naar het mailadres: studiekeuzeadvies@aventus.nl

De medewerkers van Aventus staan klaar om de vragen via e-mail te beantwoorden of een telefonisch gesprek/videochat met jou te voeren. Wil je je daarna aanmelden voor een opleiding? Doe dat dan vóór 1 april 2021.

Zelftest

Meer weten over gratis zelftesten?

Vanaf maandag 31 mei 2021 zijn voor medewerkers en studenten van alle mbo’s (inclusief vavo) in Nederland gratis zelftesten te verkrijgen.

Waarom een zelftest?
De introductie van zelftesten in het mbo maakt onderdeel uit van de brede introductie van zelftesten binnen geheel Nederland.  Zelftesten is een extra manier om zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de bestrijding daarvan. Zelftesten zijn namelijk bedoeld als extra zekerheid voor mensen die geen klachten hebben en willen gaan werken of studeren op school.

Voor wie beschikbaar?
Alle studenten, leerlingen en medewerkers van onze school kunnen gratis zelftesten bestellen. Deze zelftesten worden vervolgens bezorgd op je huisadres.

Wanneer een zelftest?
De zelftest is vrijwillig en dus geen voorwaarde om toegang te krijgen tot onze school. Het advies vanuit de overheid is om 2 keer per week te testen. Deze test is minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt afgenomen.

Je gebruikt de test niet als je

 • klachten hebt;
 • nauw contact hebt gehad met iemand met corona;
 • terugkomt uit een hoog risicogebied.

In al deze gevallen test je altijd via de GGD.

Het gebruik van een zelftest heeft geen invloed op de geldende RIVM-richtlijnen en de afspraken die wij op school met elkaar hebben, zoals de 1,5 meter afstand, mondkapjes en de maximale groepsgroottes.

Voor meer informatie kun je ook de informatie in deze folder van de Rijksoverheid bekijken.

Hoe werkt het?
Via het portaal zelftestonderwijs.nl gebruik je de button ‘Login met instellingsaccount’, kies je Aventus als instelling en gebruik je e- mailadres vierlettercode@aventus.nl en wachtwoord om in te loggen. Dan kun je jouw zelftest(en) bestellen. Deze worden dan naar je huisadres gestuurd. Per aanvraag krijg je op dit moment 8 zelftesten toegestuurd. Op het portaal zelftestonderwijs.nl zie je vervolgens wanneer je weer een gratis set mag aanvragen.

Na de zomervakantie

Als je terugkomt na de zomervakantie is het belangrijk ook weer zelftesten te gebruiken. We raden je aan deze daarom nog zoveel mogelijk voor de zomervakantie te bestellen.

Heb je vragen, neem dan contact op met je LTB’er

Besmetting en ziekmelden

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Was je handen regelmatig. Bekijk de uitleg over handen wassen van het RIVM.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als je klachten hebt.

Volg de actuele richtlijnen van het RIVM als je gezondheidsklachten hebt. Deze zijn te vinden in de Vragen en Antwoorden van het RIVM.

Moet ik bij Aventus op school een mondkapje dragen?

Op basis van de door het ministerie aangekondigde versoepelingen die ingaan op 26 juni, geldt vanaf maandag 28 juni op al onze locaties:

 • Het dragen van mondkapjes is niet meer nodig, tenzij de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden.
 • De 1,5 meter afstandsregel blijft gelden. De looproutes, capaciteiten in de klassen en andere zaken die te maken hebben met de 1,5 meter inrichting blijven daarmee tot en met de zomervakantie bestaan.

Wat te doen bij klachten of besmetting met het coronavirus?

Bekijk in het stroomschema wat je moet doen bij klachten of besmetting met het coronavirus. Informeer bij elke stap je ltb’er. Houd je daarnaast aan de richtlijnen van het RIVM en de afspraken die we hebben gemaakt over een veilige school in coronatijd.

Ik was ziek en wil me beter melden. Hoe kan ik dat regelen?

Je kunt je weer beter melden via je ltb’er.

Stage in Nederland

Kan ik nog stage lopen?

In bepaalde branches vervallen de stages. Uiteraard hopen we dat na 19 januari 2021 de stages weer opgepakt kunnen worden. Daar waar studenten of stagebedrijven vragen hebben of contact opnemen, gaan we in gesprek over de mogelijkheden en oplossingen voor de korte en lange termijn.

Studenten hebben als stagiair formeel het recht om te stoppen met de stage, alleen als ze dit te risicovol vinden. Dit in overleg met het stagebedrijf en school. Per individuele student wordt met de ltb'er gekeken welke gevolgen dit heeft voor de resultaten van de stage en de studie.

Buitenland (stage, reizen & afstuderen)

Schooljaar 2020-2021: stage lopen in of reizen naar het buitenland?

Aventus heeft besloten alle reizen en stages naar het buitenland tot februari 2021 op te schorten. Dit betekent dat er in ieder geval in de onderwijsperiodes 1 en 2 van 2020 - 2021 geen buitenlandstages en -reizen plaatsvinden.

Dit geldt zowel voor studenten als voor medewerkers. Dit besluit hebben we moeten nemen omdat het coronavirus nog te onvoorspelbaar is en nog steeds een reëel risico vormt. Aventus wil de risico’s voor haar studenten zoveel mogelijk beperken en neemt bij haar beslissingen steeds de adviezen van de overheid en de MBO-raad mee. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met jouw leertrajectbegeleider (ltb’er).

Wat betekent het afbreken van mijn stage voor mijn studievoortgang?

Dat verschilt per situatie. Neem daarom contact op met je ltb’er als dit bij jou speelt. Samen met je ltb’er kan naar een maatwerkoplossing gezocht worden.

Gebouwen

Zijn gebouwen van Aventus open?

Er gelden de onderstaande openingstijden:

 • De locaties van Aventus zijn open van 8:00 tot 20:00 uur.

Met de volgende uitzonderingen:

 • Laan van de Mensenrechten op maandag, dinsdag en donderdag tot 22.00 uur
 • Snipperlingsdijk, Deventer op maandag en dinsdag tot 22.00 uur
 • Alle locaties op vrijdag tot 18.00 uur

Zijn de kantines open?

De openingstijden van de cateringfaciliteiten zijn als volgt:

Laan van de Mensenrechten
- Counter: 10:00 - 13:00 uur
- Lemons & Beans: 10:30 - 12:00 uur

Snipperlingsdijk
- Counter: 12:00 - 13:00 uur

Middelweg
- Counter: 12:00 - 13:00 uur

Musschenbroekstraat en Stationsplein hebben vooralsnog geen verkoop aan de counter.

Is de kapsalon, de schoonheidssalon en de Brasserie open?

 • De Brasserie Intermezzo en Hesselbuks zijn weer open van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.30 uur. De keuken is open om 10 uur.
 • De kapper en schoonheidssalon blijven tot nader bericht gesloten. Wij hopen onze klanten daarna weer te mogen ontvangen.

Hoe is de ventilatie in de gebouwen geregeld?

We hebben ons in april uitgebreid laten adviseren en een controle laten doen op de klimaatinstallaties in onze gebouwen. In de panden aan de Laan van de Mensenrechten en aan het Stationsplein hebben wij geavanceerde klimaatinstallaties. Voor de overige gebouwen geldt dat er, waar dat nodig is, extra wordt geventileerd door ramen te openen en klaslokalen te luchten. De capaciteit van de lokalen is naast de 1,5m afstand afgestemd op de ventilatiemogelijkheden. Door de 1,5m afstand en de beperking van de capaciteit van de lokalen, is slechts ongeveer 30% van de normale bezetting maximaal in onze gebouwen tegelijk aanwezig.

Evenementen

Gaan evenementen van en bij Aventus door?

Er zijn tot nader order geen fysieke evenementen meer bij Aventus. Houd de site in de gaten voor alle online events.

Op de hoogte blijven

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

Via je Aventus mailadres ontvang je alle communicatie die voor jou belangrijk is. Houd deze dus goed in de gaten!

Blijf voor het meest actuele nieuws de studentenportal en de Aventus socials volgen.

Voor ouders/verzorgers: Gezien de noodzaak om snel te communiceren gebruiken we in eerste instantie alle gebruikelijke kanalen direct naar onze studenten. Ook worden ouders/verzorgers in bepaalde gevallen persoonlijk geïnformeerd. Volg ook vooral onze social kanalen voor het meest actuele nieuws.

 

Contact

Bekijk eerst de FAQ op onze website. Heb je dan nog vragen, stel ze aan je ltb’er of in een dm via onze socials Instagram of Facebook.