Stagiair (BOL)

U bent op zoek naar een goede stagiair(e) voor uw organisatie. Aventus biedt via de beroepsopleidende leerweg (BOL) mbo-onderwijs aan studenten in verschillende branches en op meerdere niveaus. Een BOL-student loopt gedurende de opleiding 20% van de tijd stage bij bedrijven of instellingen en leert hier een belangrijk deel van het vak.

helpende zorg en welzijn

Tijdens een stageperiode deelt u uw praktijkkennis met de student en leert de student de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen. De student kan zijn/haar talent ontdekken en inzetten in uw organisatie. Belangrijkste kenmerk van de BOL-opleiding is dat u een stagiair voorbereidt op het vak door ze te begeleiden op de werkvloer. De stagiair kunt u uiteraard voor werkzaamheden inzetten tijdens de stage, maar het lerende aspect moet hierin vooropstaan.

De stagiair krijgt praktijkopdrachten mee die uitgevoerd moeten worden tijdens de stage. Tijdens lesdagen krijgen de studenten onderwijs van vakdocenten, vaak uit het bedrijfsleven, die hen de juiste beroepshouding en theoretische vakkennis meegeven.

Voorwaarden

Voordat een BOL-student van Aventus bij u aan zijn of haar stage kan beginnen, is er een aantal voorwaarden waar Aventus, de student en u als werkgever aan moet voldoen. Onderstaand ziet u de voorwaarden die voor u als werkgever van toepassing zijn. 

Uw organisatie moet een erkend leerbedrijf zijn

Studenten van Aventus mogen alleen een stage bij uw bedrijf of instelling volgen als deze is geaccrediteerd/erkend door stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bedrijven en instellingen vragen deze accreditatie (GRATIS) zelf aan bij SBB. Erkende leerbedrijven en instellingen worden opgenomen in het landelijk register van erkende leerbedrijven. Is uw organisatie nog niet erkend? Vraag dan hier uw (gratis) erkenning aan. 

Heeft u hulp nodig bij de erkenning van uw organisatie? Neem dan contact op met het service en informatiepunt van Aventus via Telefoonnummer: 0800 – 444 55 55 (gratis) of e-mail: info@aventus.nl

Uw organisatie moet een praktijkbegeleider hebben

De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt binnen uw organisatie voor de student en begeleidt deze tijdens het werken. Heeft u als werkgever geen praktijkbegeleider in dienst, dan verzorgt Aventus gratis de certificering van uw medewerker die praktijkbegeleider wordt.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Service en informatiepunt van Aventus via Telefoonnummer: 0800 – 444 55 55 (gratis) of e-mail: info@aventus.nl

Getekend praktijkovereenkomst (BPVO) bij aanvang stage

Elke student van Aventus is verplicht een deel van zijn opleiding in de beroepspraktijk te volgen. Om die stage/beroepspraktijkvorming mogelijk te maken, moet een BPVO (BeroepsPraktijkVorming Overeenkomst) worden afgesloten. In het BPVO zijn de volgende gegevens opgenomen:

  1. Het bpv-blad waar de gegevens van de betreffende student, Aventus en van het leerbedrijf op staan.
  2. De algemene voorwaarden waarin afspraken over een aantal onderwerpen staan die een goed verloop van de bpv moeten borgen, oftewel de rechten en plichten van zowel de student, Aventus als het leerbedrijf in het kader van de stage.

Stagevergoeding

In een aantal branches komt het voor dat leerbedrijven volgens cao-bepalingen de student een stagevergoeding bieden. Branches die dit niet in de cao hebben staan, zijn echter vrij om te bepalen of een student een vergoeding krijgt. Er is geen recht op stagevergoeding. Stagebedrijven die een vergoeding aanbieden gebruiken meestal de volgende richtlijn.

Richtbedrag stagiair BOL-opleiding:

  • studenten niveau 3 en 4: € 1 per gewerkt uur
  • studenten niveau 2: € 0,75 per gewerkt uur

Verschil tussen BOL en BBL opleiding op een rijtje:
 

Beroepsopleidende leerweg (BOL) Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Studie & Stage Leren & Werken
Gericht op theorie en zelfstudie Gericht op praktijk
Studiefinanciering en OV Geen studiefinanciering en OV
Geen verplichte stagevergoeding Loondienst bij werkgever
Stage: 20 tot 60% tijdens  de studie Werk: minstens 60% tijdens de studie
Twee start momenten per jaar (september - februari) Meerdere start momenten per jaar
Studiekosten zelf betalen Studiekosten (vaak) betaald door werkgever

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de stage mogelijkheden in uw organisatie? Neem dan contact op met het Service- en Informatiepunt van Aventus via 0800 – 444 55 55 of vul hier het contactformulier van Aventus in.

Trefwoorden: