Challenges voor Studenten

Expert worden in een vakgebied is vaak niet meer genoeg. Kennis verbinden, samenwerken met andere disciplines, creatief en vindingrijk oplossingen bedenken voor welk probleem dan ook, zijn cruciaal voor de huidige arbeidsmarkt. Dat leren de studenten van Aventus in een challengeteam. Studenten van verschillende opleidingen bedenken creatieve oplossingen voor vraagstukken waar u als bedrijf/instelling mee zit. In een challengeteam leren zij het beste uit zichzelf te halen en dit te verbinden met anderen.

Welke Challenge geeft u aan onze studenten?

Klaar voor de toekomst

Aventus vindt het belangrijk dat studenten de vraagstukken van morgen leren op te lossen, in co-creatie met het werkveld. Zij moeten leren creatief en ondernemend te denken. Deze bagage is nodig om straks de uitdagingen op het werk goed op te kunnen lossen. 

Heeft u een u challenge voor ons onderwijs?

Heeft u een vraagstuk of probleem waar u met hulp van onze studenten een oplossing voor wilt zoeken? Het kunnen uiteenlopende vraagstukken zijn…. van het ontwikkelen van een nieuw product tot het in de markt zetten van een bestaande techniek. Samen met u kunnen we een mooie challenge-opdracht uitwerken.

Aventus formeert een challengeteam rond het vraagstuk. Een challengeteam bestaat uit talentvolle studenten van verschillende opleidingen die in samenwerking met elkaar aan de slag gaan met uw vraagstuk. U blijft als opdrachtgever betrokken bij het team. De studenten gaan in overleg met u een oplossing voor uw vraagstuk uitdenken, ontwikkelen en/of realiseren.

Win-win

Een challengeteam betekent win-win voor alle betrokkenen. Uw bedrijf of instelling maakt gebruikt van de (denk)kracht van talentvolle studenten, zij brengen up-to-date studiekennis in uw bedrijf. Onze studenten leren met een frisse blik te kijken naar uw vraagstuk, leren samen te werken met andere disciplines en met u als opdrachtgever. Zij krijgen een waardevolle (leer)ervaring en leren flexibel en out-ot-the-box te denken. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor de medewerker van de toekomst.

Mijn bedrijf wil meedoen. Wat staat ons te wachten?

Samen met ons denkt u na over:

  • Een concrete omschrijving uw vraagstuk (probleem of uitdaging)
  • Een realistisch plan met meetbare en haalbare doelen
  • Een tijdspad
  • De begeleidingstijd vanuit uw bedrijf/instelling
  • Een overeenkomst (met afspraken over verwachtingen en investeringen)

Als opdrachtgever van de challenge heeft u een actieve rol in de begeleiding van de groep studenten: u licht het vraagstuk toe, u informeert over uw bedrijf, u blijft betrokken bij de ideevorming, de ontwikkeling en/of de realisatie van het product/dienst.

Interesse of meer info?

U kunt meer informatie opvragen bij het service en informatiecentrum van Aventus via: info@aventus.nl. U kunt uiteraard ook uw vraag stellen of uw challenge indienen via dit contactformulier.