DE AGENCY // online Aventus game

Aventus online game de Agency

De AGENCY // Online game 

  • Een geheim genootschap
  • Vijf special agents
  • Een mysterie
  • Vijf skills
  • Acht levels

"Wanneer de opa van Iris naar een verzorgingstehuis vertrekt moet zijn oude huis opgeruimd worden. In de garage treft Iris een oude radio. Als ze aan de knoppen draait doet het oude ding niets. Gefascineerd neemt Iris de radio mee naar school waar zij van haar docent de ruimte krijgt om in het praktijklokaal aan het apparaat te werken. Als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van materialen en de ruimte moet Iris een vlog maken over hoe ze de radio opknapt...."

 

Aventus game de Agency