Aangepaste dienstverlening in verband met Coronavirus

Aanmelden verschoven naar 1 mei 2020

Zoals je wellicht al vernomen hebt, wordt de aanmelddatum voor toekomstige studenten met toelatingsrecht verschoven van 1 april 2020 naar 1 mei 2020. Dit biedt Aventus de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en daarna de logistiek rond aanmelden, kennismaking, welkomstmomenten en plaatsing de benodigde aandacht te geven.

Intake activiteiten

Alle welkomstdagen, testdagen en kennismakingsgesprekken gaan voorlopig niet door. Leerlingen ontvangen hierover nader bericht als zij al een afspraak hadden staan. Wellicht wordt een deel van deze afspraken omgezet naar een telefonische afspraak. 

De intakes en maatwerkgesprekken zijn geannuleerd voor deze week (week 12). Deze gesprekken worden opnieuw ingepland en zullen telefonisch plaatsvinden.

Meeloopdagen

In verband met het uitvallen van de lesactiviteiten op school kunnen leerlingen zich momenteel niet aanmelden voor een meeloopdag. We houden jullie op de hoogte zodra dit weer mogelijk is. Uiteraard vermelden we dit dan ook op onze website en via de socials.

Studiekeuzeadviesgesprek

De Overstap laat zien dat ongeveer 1/3 van het aantal 4e jaars leerlingen uit de Stedendriehoek momenteel nog geen keuze heeft gemaakt. De leerlingen die zich nog niet hebben aangemeld voor een opleiding en ondersteuning nodig hebben bij hun studiekeuze, kunnen gebruik maken van een studiekeuzeadviesgesprek op afstand. Leerlingen kunnen hun vragen mailen naar het mailadres: studiekeuzeadvies@aventus.nl.

De medewerkers van het Loopbaan Expertise Centrum staan klaar om de vragen via mail te beantwoorden of een telefonisch gesprek/videochat te voeren met deze leerlingen.

Mocht je zelf vragen hebben, dan kan je uiteraard ook contact opnemen via bovenstaand mailadres.

Daarnaast kunnen leerlingen ook hun vraag stellen via webcare (Facebook en Instagram). Onze collega’s staan klaar om vragen van leerlingen over opleidingen en hun studiekeuze te beantwoorden.

OpZicht

De laatste geplande OpZicht dag op 9 april a.s. voor de derdejaars leerlingen van 7 vo-scholen in de Stedendriehoek komt te vervallen. Na 6 april komen we met meer informatie over hoe we hier eventueel opvolging aan geven.