Wat is de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen?

Aanvragen zijn mogelijk vanaf medio mei 2021

Dit is een regeling voor ouders die moeite hebben om de schoolspullen van hun zoon of dochter te betalen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld (digitale) boeken/licenties, werk- en sportkleding en kappersspullen.

De tijdelijke regeling voorziening leermiddelen is regeling waarbij de leermiddelen in bruikleen zijn en deze dienen aan het einde van het schooljaar weer te worden ingeleverd.

N.B. reiskosten en excursies worden niet vergoed.

Wanneer heeft uw zoon/dochter recht op de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen?

 • Uw zoon/dochter is bij de start van het schooljaar/opleiding 2020 – 2021 onder de 18 jaar en 1 maand.
 • Uw zoon/dochter is in schooljaar 2020- 2021 ingeschreven bij een BOL- of BBL-opleiding van Aventus of volgt een opleiding bij het Aventus Lyceum.
 • Uw inkomen als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger is onder de 130% van de bijstandsnorm*.

  * Onder inkomen verstaan we: inkomsten uit werk, uitkering en eventuele alimentatie.

Bekijk deze tabel (zie hieronder) voor de bedragen:

Bedragen bijstandsnorm per 1 januari 2020.

Gehuwden/
Samen-
wonenden

Bijstands-
norm

130% van
bijstands-
norm

Per maand

1.428,14

 

Vakantie-
uitkering

75,17

 

Totaal

1.503.31

1.852,68

Alleen-
staanden

 

 

Per maand

999,70

 

Vakantie-
uitkering

52,62

 

Totaal

1.052,32

1.299,61

 

 * Deze bedragen kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Deze regeling geldt ook voor de volgende twee doelgroepen

1. Studenten 18-23 jaar, zonder startkwalificatie, in uitzonderlijk moeilijke situaties, waarvan SMW heeft vastgesteld dat zij niet in staat zijn om zelf hun leermiddelen te betalen

Deze studenten kunnen eenmaal gebruik maken van de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen. Voor deze studenten wordt getoetst met de volgende criteria:

 • de student volgt een beroepsopleiding, Entreeopleiding bij Aventus​ of een opleiding bij het Aventus Lyceum.
 • de student verkeert in een financieel uitzonderlijke moeilijke situatie ondanks het hebben van een aanvullende beurs en volledige lening van DUO.

Let op: wanneer je een aanvraag doet voor deze regeling ga je er mee akkoord dat je aanvraag wordt besproken in de toetsingscommissie. Hier wordt besloten of je wel of niet in aanmerking komt voor de regeling.

2. Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor management, opleiding Sport en bewegen

Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor kunnen als enige in aanmerking komen voor een vergoeding van reizen omdat deze noodzakelijk zijn om het kwalificatiedossier af te kunnen ronden. Voor deze studenten wordt getoetst met de volgende criteria:

 • De student volgt de opleiding Sport en bewegen met uitstroomprofiel Outdoor management
 • Het inkomen van de ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) is <130% van de bijstandsnorm
 • De student is:
  • bij start leerjaar 2 augustus, op 1 augustus 2020 jonger dan 18 jaar en 1 maand (m.a.w. de student wordt op of na 1 juli 2020 18 jaar)
  • bij start leerjaar 2 februari, op 1 februari 2021 jonger dan 18 jaar en 1 maand (m.a.w. de student wordt op of na 1 januari 2021 18 jaar)

Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor die niet voldoen aan het leeftijdscriterium kunnen gebruik maken van het noodfonds dat voor dit doeleinde is gecreëerd. De toekenning van de middelen uit dit noodfonds geschiedt via hetzelfde loket als voor de toekenning van de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen op basis van de volgende criteria:

 • De student volgt de opleiding Sport en bewegen met uitstroomprofiel Outdoor management
 • het inkomen van de ouders is <130% van de bijstandsnorm

Heeft u nog vragen, mail dan naar leermiddelen@aventus.nl.