Wat is de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen?

Dit is een regeling voor ouders die moeite hebben om de schoolspullen van hun zoon of dochter te betalen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld (digitale) boeken/licenties, werk- en sportkleding en kappersspullen.

De tijdelijke regeling voorziening leermiddelen is regeling waarbij de leermiddelen in bruikleen zijn.

N.B. Deze regeling geldt niet voor reiskosten en excursies.

Wanneer heeft uw zoon/dochter recht op de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen?

 • Uw zoon/dochter is bij de start van het schooljaar/opleiding 2019 - 2020 onder de 18 jaar en 1 maand.
 • Uw zoon/dochter is in schooljaar 2019 - 2020 ingeschreven bij een BOL- of BBL-opleiding van Aventus.
 • Uw inkomen als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger is onder de 130% van de bijstandsnorm. Bekijk deze tabel (zie hieronder) voor de bedragen:

Bedragen bijstandsnorm 21-66 jaar van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.

 * Deze bedragen kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Deze regeling geldt ook voor de volgende doelgroepen

De volgende vier doelgroepen komen ook in aanmerking voor de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen:

1. Voormalig alleenstaande minderjarige vluchtelingen die vanuit ISK meteen doorstromen naar een Entreeopleiding bij Aventus

Voor deze studenten wordt getoetst met de volgende criteria:

 • de student volgt een Entreeopleiding bij Aventus​​
 • het inkomen van de student is <130% van de bijstandsnorm
 • de student is alleenstaand (m.a.w. er heeft geen gezinshereniging plaatsgevonden / de student is niet getrouwd)

2. Voormalig alleenstaande minderjarige vluchtelingen die vanuit Entree doorstromen naar een niveau 2 opleiding bij Aventus

Voor deze studenten wordt getoetst met de volgende criteria:

 • de student volgt een beroepsopleiding bij Aventus​
 • het inkomen van de student is <130% van de bijstandsnorm
 • de student is alleenstaand (m.a.w. er heeft geen gezinshereniging plaatsgevonden / de student is niet getrouwd)

3. Studenten 18-23 jaar, zonder startkwalificatie, in uitzonderlijk moeilijke situaties, waarvan SMW heeft vastgesteld dat zij niet in staat zijn om zelf hun leermiddelen te betalen

Deze studenten kunnen eenmaal gebruik maken van de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen. Voor deze studenten wordt getoetst met de volgende criteria:

 • de student volgt een beroepsopleiding of Entreeopleiding bij Aventus​
 • de student verkeert in een financieel uitzonderlijke moeilijke situatie ondanks het hebben van een aanvullende beurs en volledige lening van DUO

4. Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor management, opleiding Sport en bewegen

Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor kunnen als enige in aanmerking komen voor een vergoeding van reizen omdat deze noodzakelijk zijn om het kwalificatiedossier af te kunnen ronden. Voor deze studenten wordt getoetst met de volgende criteria:

 • De student volgt de opleiding Sport en bewegen met uitstroomprofiel Outdoor management
 • Het inkomen van de ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) is <130% van de bijstandsnorm
 • De student is:
  • bij start leerjaar 2 augustus, op 1 augustus 2019 jonger dan 18 jaar en 1 maand (m.a.w. de student wordt op of na 1 juli 2019 18 jaar)
  • bij start leerjaar 2 februari, op 1 februari 2020 jonger dan 18 jaar en 1 maand (m.a.w. de student wordt op of na 1 januari 2020 18 jaar)

Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor die niet voldoen aan het leeftijdscriterium kunnen gebruik maken van het noodfonds dat voor dit doeleinde is gecreëerd. De toekenning van de middelen uit dit noodfonds geschiedt via hetzelfde loket als voor de toekenning van de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen op basis van de volgende criteria:

 • De student volgt de opleiding Sport en bewegen met uitstroomprofiel Outdoor management
 • het inkomen van de ouders is <130% van de bijstandsnorm

Heeft u nog vragen, mail dan naar leermiddelen@aventus.nl.