Financiële voordelen (subsidies)

Er zijn diverse mogelijkheden om de scholing voor uw personeel te financieren. Zij breiden hun kennis uit en passen dit toe binnen uw organisatie. En voor u zijn de kosten laag. Een win-win-situatie!

Subsidiemogelijkheden

Als jongeren de kans krijgen om te leren in uw bedrijf, levert dat u gekwalificeerde medewerkers op die precies weten hoe het bij u werkt. Als u één van uw ervaren werknemers (deels) vrijmaakt als leermeester zodat hij/zij maximaal vijf jonge BBL’ers op een nieuwe BBL-leerwerkplek kan begeleiden, dan betaalt de regio 20% van de loonkosten van de vijf BBL-studenten (gebaseerd op het wettelijk minimumloon). De maximale loonkostenvergoeding loopt tot 16 april 2017. Voor meer informatie/voorwaarden kijk op: www.samenwerkmakenvanwerk.nl.

Belastingvoordeel

Biedt u een leerbaan of stageplek aan mbo-studenten van Aventus in de Stedendriehoek aan? Profiteer dan van onderstaande belastingvoordelen. 

Stageplaats (BOL): 1200 euro aftrek

Laat u een van onze studenten minimaal twee maanden stage lopen tijdens zijn opleiding? Dan volgt sluit u een praktijkleerovereenkomst met hem of haar en ons af. Laat die overeenkomst ook tekenen door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Omdat onze opleidingen CREBO-geregistreerd zijn, ontvangt u dan een fiscale tegemoetkoming van maximaal 1.200 euro per stagiair(e) per jaar, naar rato: twee maanden stage = 200 euro vergoeding. 

Leerbaan (BBL): 2.700 euro aftrek

Biedt u een nieuwe medewerker vier dagen in de week een baan aan en gaat hij daarnaast 1 dag in de week naar school? Dan volgt hij een BBL-opleiding en heeft hij bij u een leerbaan. Ontvang dan de Subsidie Praktijkleren: een fiscale tegemoetkoming van maximaal 2.700 euro per medewerker per jaar.

Wel/niet vergoeding betalen?

Wilt u stagiair(e)s een vergoeding geven voor hun stage of leerbaan? Ga naar vergoedingen.

Meer weten over subsidie?

Neem contact op met de Belastingdienst via telefoon 0800 0543 of www.belastingdienst.nl of kijk op www.rvo.nl/praktijkleren.